میلگرد

میلگرد ساده
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۵٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۵,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه نطنز سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین تماس بگیرید ۱۰ - بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۲ فولاد متین تماس بگیرید ۲۲ شاخه بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۵ فولاد متین تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن