میلگرد

بولت و مهره
نام محصول قیمت سایز محل بارگیری تاریخ
بولت ۲۰ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۲ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۲ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۵ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن