میلگرد

سیم خاردار حلقوی-سوزنی
نام محصول قیمت حالت سایز محل بارگیری تاریخ
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۶۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم خاردار حلقوی-سوزنی ۹۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۹۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن