انواع ورق

ورق ST52
نام محصول قیمت کارخانه وضعیت ابعاد تاریخ
ورق ST۵۲ ۶ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۶ فولاد مبارکه ۶۸,۵۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۶,۶۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۸ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۰ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۲ فولاد مبارکه ۶۶,۶۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۲ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن