اتصالات تجهیزات آتشنشانی

اسپیرینگر
نام محصول قیمت برند سایز تاریخ
اسپیرینگر چینی غیر تایید ۱۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
اسپیرینگر چینی تایید ۳۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن