اتصالات تجهیزات آتشنشانی

شیر آتش نشانی
نام محصول قیمت ابعاد برند تاریخ
شیر آتش نشانی آریا ۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
شیر آتش نشانی آوگه ۵ ۵۲۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آوگه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن