اتصالات تجهیزات آتشنشانی

سیم جوش
نام محصول قیمت سایز برند حالت تاریخ
سیم جوش ۲٫۴ آما رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۲,۴ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ آما رول بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۶ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ آما بسته بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۲ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۴ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۲,۴ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۱,۲ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن