انواع لوله

لوله گوشتدار
نام محصول قیمت قطر خارجی * قطر داخلی (میلیمتر) واحد تاریخ
لوله گوشتدار ۲۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۸۳*۴۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۲۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۹۰*۴۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۲۰*۶۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۷۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۳۳*۶۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۵۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار برند وارداتی تماس بگیرید - کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن