اتصالات تجهیزات آتشنشانی

جعبه
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد تاریخ
جعبه ۷۰*۶۰ روکار در باکی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۷۰*۶۰ توکار ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۶۰*۵۰ روکار تماس بگیرید ۰/۵میل ۶۰*۵۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه استیل ۷۰*۶۰ روکار تماس بگیرید ۱ میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۷۰*۶۰ روکار نقره ای تماس بگیرید ۱ میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
اسپیرینگر
نام محصول قیمت برند سایز تاریخ
اسپیرینگر چینی غیر تایید ۱۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
اسپیرینگر چینی تایید ۳۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
قرقره ، حوض ریل و نازل
نام محصول قیمت برند تاریخ
قرقره حوض ریل و نازل ۱,۴۰۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
قرقره ۲۵۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
شیر آتش نشانی
نام محصول قیمت ابعاد برند تاریخ
شیر آتش نشانی آریا ۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
شیر آتش نشانی آوگه ۵ ۵۲۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آوگه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
کوبلینگ
نام محصول قیمت برند تاریخ
کوبلینگ ۲۰۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
پمپ
نام محصول قیمت قدرت پرتاب تاریخ
پمپ پنتاکس تماس بگیرید ۱/۵ اسب بخار ۲۰ متر سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن